START      OM TRÄDGÅRDEN      BILDER
 
 
Om trädgården

Kringbyggd korsvirkesgård med vasstak, byggnadshistoriskt värdefull, utskiftad från Hovs kyrkby 1838, varefter trädgården i öster började anläggas. Slingrande gångar, solrundel, buxbom, pioner, riddarsporrar, många historiska rosor, stockrosor m m. Nygammalt åttakantigt lusthus med lanternin och spåntak.

Välkomna den 11-12 juli, då trädgården brukar vara som vackrast! Båda dagarna är det öppet mellan kl 10.00 och 17.00. Övrig tid under säsongen enligt överenskommelse.
Länkar

Trädgårdsrundan 4-6 juni 2010
Sven Lingardsz
Båstads kommun


© Sven Lingardsz 2010     info@svenlingardsz.com